Info linijaPitajte nas

Pravna obaveštenja

Sadržaji objavljeni na internet strani Roda, vlasništvo su Mercator-S d.o.o., i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštivati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima, što znači da se ne smeju prepisivati, umnožavati ili na bilo koji drugi način rasparčavati.

Mercator-S d.o.o., nije odgovoran za privremenu nedostupnost ili nepotpunu funkcionalnost internet stranica, eventualnu netačnost podataka niti za eventualnu štetu nastalu zbog upotrebe netačnih ili nepotpunih informacija. Mercator-S d.o.o., niti bilo koja druga pravna ili fizička lice koje je učestvovalo u nastanku i izradi ovih internet stranica, nije odgovorno ni za kakvu štetu koja bi mogla proizaći iz pristupa informacijama, upotrebi ili nemogućnosti upotrebe informacija na tim internet stranicama ili bilo kakve greške ili nedostataka u njihovom sadržaju. Isto tako, Mercator-S d.o.o., zadržava pravo izmene sadržaja.

Opšte

Mercatorove internet stranice sadrže određene poveznice na druge internet strane koje nisu ni u kakvoj vezi s preduzećem Mercator-S d.o.o.. Mercator ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim internet stranicama.

Kartica Mercator Pika

Izdavač kartice Mercator Pika je Mercator-S, d.o.o., Klub Mercator, Temerinski put 50, 21000 Novi Sad, Info telefon: 0800 000 500, e-pošta: pika@mercator.rs.

Mercator-S d.o.o.
Temerinski put 50, 21000 Novi Sad
Info telefon: 0800 000 500
Internet strana: www.mercator.rs
E-pošta: info@mercator.rs