Info linijaPitajte nas

Uslovi i pravila korišćenja Roda selfie aplikacije

Korišćenje

Ovi opšti uslovi odnose se na korišćenje Roda selfie aplikacije (u daljem tekstu aplikacija) isključivo na području Republike Srbije.

Aplikacija se može koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korišćenje, a prema niže navedenim uslovima i pravilima.

Korišćenjem aplikacije obavezujete se da ćete poštovati niže navedene uslove i pravila.

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka i njihovom korišćenju

Korišćenjem Roda selfie aplikacije dajem saglasnost da Mercator-S d.o.o. i njegovi poslovni partneri prikupljaju, obrađuju i međusobno prosleđuju i razmenjuju sledeće podatke (dalje u tekstu: obrada podataka): moje lične podatke navedene u registracijskoj formi.

Pomenutu saglasnost za obradu podataka dajem u informativne svrhe.

Upoznat sam sa pravom da u svakom trenutku mogu u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti u celosti će prestati obrada mojih podataka kao i moja registracija u aplikaciji.

Upoznat sam sa pravom da u svakom trenutku mogu i delimično povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka.

Korisnik može na sopstveni zahtev zatražiti brisanje svojih ličnih podataka iz baze aplikacije telefonskim putem ili putem e-maila.

Eksterne usluge

Usluge koje vam pruža Roda selfie aplikacije ne uključuje troškove koje snosite korišćenjem računarske opreme i druge elektronske uređaje i usluge za pristup našim stranicama. Mercator-S d.o.o nije odgovoran za troškove telefona, interneta ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom korišćenja aplikacije.

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj aplikacije je zaštićen i Mercator-S d.o.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korišćenje. Za svako komercijalno korišćenje sadržaja na Roda aplikaciji morate prethodno kontaktirati Mercator-S d.o.o. putem e-mail adrese info@mercator.rs

Dostupnost Roda selfie mobilne aplikacije

Mercator-S d.o.o. nastoji da Vam da najbolju moguću ponudu usluga. Mercator-S d.o.o. ne može garantovati da će usluge na aplikaciji odgovarati Vašim potrebama. Mercator-S d.o.o. takođe ne može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail info@mercator.rs kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

Pristup na aplikaciju ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, kao i u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje nastojimo da otklonimo u najkraćemo roku.

Povezane Internet stranice

Roda selfie aplikacija uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole Mercator-S d.o.o. korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik te stoga Mercator-S d.o.o. nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

Mercator-S d.o.o.  nije odgovoran za bilo kakve greške i nepravilnosti marketinških materijala.

Važenje pravila

Mercator-S d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova i pravila korišćenja. Bilo kakva izmena ili ukidanje Uslova i pravila korišćenja stupiće na snagu odmah u trenutku objavljivanja istih na internet stranicama Roda selfie apliakcije ili roda.rs sajta.

Ako aplikaciju nastavite da koristite nakon što su izmenjeni Uslovi i pravila korišćenja, smatra se da ste saglasni s novim Uslovima i pravilima korišćenja. Mercator-S d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena web sadržaja.

Ako se ne slažete s Uslovima i pravilima korišćenja aplikacije, molimo Vas nemojte koristiti istu, te Vas molimo  obratite se putem e-maila na adresu info@mercator.rs , našem Kontakt centru besplatnim telefonom 0800 000 500 ili pismenim putem, a kako bismo Vas izbrisali iz baze korisnika. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI O ORGANIZATORU KONKURSA:

“Mercator-S d.o.o. Novi Sad, Temerinski put 50, Novi Sad – grad, (u daljem tekstu: Organizator).

NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

- Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „Nagradni konkurs: Roda selfie (u daljem tekstu: Konkurs) preko mobilne aplikacije Organizatora.

- Konkurs se organizuje za period počev od 31.08.2017. godine do 17.09.2017. godine, zaključno sa 23:59:59 časova.

- - Izjava o odgovornosti za korišćenje Roda selfie aplikacije na iOS-u: Treba napomenuti da Apple Inc. nije uključen u sprovođenje ili sponzorstvo ovog konkursa. Osim toga, Apple Inc. ni u kom slučaju nije odgovoran za ovu aplikaciju ili njeno korišćenje.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

- Konkurs se organizuje na celoj teritoriji Republike Srbije.

4. PRAVO I USLOVI UČESTVOVANJA U KONKURSU

- Pravo učešća na Konkursu imaju svi korisnici internet mreže sa boravištem u Republici Srbiji koji su prihvatili pravila i uslove učestvovanja u konkursu i saglasni su sa njima.

- Za učešće na konkursu učesnik treba da pristupi mobilnoj aplikaciji Organizatora pod nazivom Roda selfie, odgovari na konkursni zadatak, koji je jedinstven za sve takmičare, a ogleda se u kreiranju krativne i originalne fotografije učesnika konkursa sa odabranim košarkašem i podelom iste na društvenim mrežama Facebook ili Instagram uz hashtag #najboljeizSrbije.

- Informacije saopštene od strane Korisnika, Organizator će koristiti radi stupanja u kontakt u vezi sa nagradama kao i za potrebe informisanja Korisnika o svim aktuelnim dešavanjima i promotivnim aktivnostima Organizatora. Organizator se obavezuje da pomenute informacije neće saopštavati trećim licima, odnosno da ih neće koristiti u svrhu različitu od one za koju se saopštavaju, a shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

- Prilikom proglašenja dobitnika poklona, dobitnici su dužni da ostave svoje ime i prezime, broj lične karte, e-mail adresu i broj telefona. Informacije saopštene od strane Korisnika, Organizator će koristiti radi stupanja u kontakt u vezi sa nagradama kao i za potrebe informisanja Korisnika o svim aktuelnim dešavanjima i promotivnim aktivnostima Organizatora. Organizator se obavezuje da pomenute informacije neće saopštavati trećim licima, odnosno da ih neće koristiti u svrhu različitu od one za koju se saopštavaju, a shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

- Učesnici koji ne dostave podatke u skladu sa Pravilima neće biti uzeti u obzir za osvajanje nagrade. Isto će se postupiti i prema onim učesnicima koji su dali netačne podatke. Čim se ova činjenica utvrdi ta lica gube pravo na dalje učešće odnosno dodelu nagrade ukoliko je u međuvremenu osvoje. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

5. OPIS KONKURSA

- Od Učesnika u nagradnom konkursu očekuje se da:

- kreira kreativnu fotografiju (selfie) sa odabranim košarkašem, a korišćenjem Roda selfie aplikacije

- fotografiju podeli na ličnim profilima na društvenim mrežama korićenjem hashtaga #najboljeizSrbije

- svaki učesnik ima pravo da objavi neograničen broj fotografija za vreme trajanja konkursa.

- organizator nije u obavezi da obavesti učesnike nagradnog konkursa čiji radovi nisu zadovoljili tražene kriterijume, tj. odbijeni.

Izbor pobednika

Tročlani žiri sastavljen od predstavnika Organizatora odabraće dobitnike konkursa. Kriterijum za dodelu ocena je isključivo kreativnost učesnika. Odabrani učesnik mora (fizički ili elektronski) dostaviti dokaz, odnosno kreativnu fotografiju, kako bi mogao da preuzme osvojenu nagradu.

Učesnici koji pošalju fotografije koji podražavaju elemente nasilja, diskriminacije po bilo kom osnovu, koji su nemoralne sadržine ili na drugi način protivni prinudnim propisima i javnom moralu, biće isključeni iz učešća na Konkursu.

Nagradni konkurs počinje 21.08.2017. godine i traje do 17.09.2017.godine u 23:59:59 časova. Sve fotografije postavljene u ovom periodu, a koje su u skladu sa pravilima opisanim u ovom Pravilniku, ući će u izbor za pobednike nagradnog Konkursa.

6. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITKA ODNOSNO DODELE NAGRADE

- Stručni žiri je sastavljen od 3 (tri) člana:

1. Slavolju Stanković, Kreativni direktor, Mercator-S d.o.o. Novi Sad;

2. Jovan Milošev, Direktor sektora marketinških komunikacija RODA baner, Mercator-S d.o.o. Novi Sad;

3. Sofija Bulatović, Sektor marketinških komunikacija za RODA banner, Mercator-S d.o.o. Novi Sad;

7. VRSTE NAGRADE

- Organizator će po okončanju svakog dana trajanja konkursa dodeliti jednu nagradu jednom dobitniku na Konkursu, a na osnovu odluke Žirija.

Nagrade čine:

-        5 x originalni dres ili 5 x haljina ženska (po izboru dobitnika; nagrada u period 13 – 17.09.2017.)

-        3 x majice “Zemlja košarke” (10 – 12.09.2017)

-        5 x Košarkaški savez Srbije USB punjač (nagrada u periodu 5.09 – 9.09.2017.)

-        5 x Košarkaški savez Srbije slušalice (nagrada u periodu 31.08 – 4.09.2017.)

Tokom trajanjaNagrada se ne može prenositi na drugu osobu.       

8. NAČIN I ROK PREDAJE I KORIŠĆENJA NAGRADE

- Organizator će preko e-mail poruke ili broja telefona ostavljenog nakon kontaktiranja putem Facebook stranice Organizatora uputiti poziv dobitniku u roku od 5 dana od završetka nagradnog konkursa i obavestiti ga o procesu preuzimanja nagrade.

- Dobitnik je u obavezi da na poslati e-mail ili telefonski poziv odgovori u roku od 48 časa od trenutka prvog obaveštenja (slanja e-maila ili poziva) i potvrdi prijem nagrade odgovorom na poslati e-mail.

- Ukoliko neko od dobitnika ne odgovori u predviđenom roku, nagrada će se ponuditi sledećem učesniku konkursa, na osnovu ocene Stručnog žirija.

- Ime pobednika na Konkursu će biti objavljeno na Facebook stranici i sajtu Organizatora najkasnije 5 radna dana nakon uspostavljanja kontakta sa izabranim Dobitnikom i obaveštavanja o ishodu Konkursa.

- Prilikom preuzimanja nagrade od Dobitnika se očekuje da Organizatoru obavezno dostavi i sledeće podatke:

1. Ime i Prezime

2. Ličnu kartu - Skeniranu ili sliku

3. Adresu stanovanja

4. Kontakt telefon

- Nakon dostave svih podataka od strane Nagrađenog i utvrđivanja da su isti ispravni od strane Organizatora, Nagrađeni će dobiti putem maila poziv za preuzimanje (za nagradu koju je osvojio).

- Pravo učešća na Konkursu imaju svi korisnici internet mreže sa boravištem u Republici Srbiji koji su prihvatili pravila i uslove učestvovanja u konkursu i saglasni su sa njima. Roditelji nagrađenih maloletnih Korisnika biće kontaktirani, kako bi dali svoju saglasnost za učešće njihovog deteta na takmičenju, pre objavljivanja rezultata.

UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

- Na Konkursu ne mogu učestvovati lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica. Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima. Osvojena nagrada se ne može zameniti za novac. Osvojena nagrada se ne može preneti na drugo lice. Korišćenjem aplikacije Roda selfie radi učešća na Konkursu, učesnici prihvataju u svemu ova pravila. Ukoliko dođe do eventualnog kršenja prava na intelektualnu svojinu ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za ovo kršenje snosi Učesnik koji je poslao sporno idejno rešenje.

10. PUBLICITET

- Učešćem na Konkursu učesnici su saglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihov lik i određeni lični podaci: ime, prezime, slika u vezi Konkursa za javnost ili u promotivne svrhe i drugo mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez naknade u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala. Ukoliko učesnik ne želi da se njegovi lični podaci koriste u gore navedene svrhe, ili ukoliko želi da napravi izmene u poslatim podacima, obavezan je da posalje pisani zahtev, sa datumom i ličnim potpisom na adresu Organizatora sa takvim izričitim zahtevom najkasnije dva (2) dana nakon objavljivanja informacije o dobitku nagrade.

11. ODGOVORNOST

- Organizator nije odgovoran ukoliko aplikacija odnosno internet sajt na kome se nalazi aplikacija privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.

12. PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na sajtu Organizatora.

13. IZMENA PRAVILA KONKURSA

Mercator-S d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova i pravila korišćenja. Bilo kakva izmena ili ukidanje Uslova i pravila korišćenja stupiće na snagu odmah u trenutku objavljivanja istih na internet stranicama Roda selfie apliakcije ili roda.rs sajta.

Ako aplikaciju nastavite da koristite nakon što su izmenjeni Uslovi i pravila korišćenja, smatra se da ste saglasni s novim Uslovima i pravilima korišćenja. Mercator-S d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena web sadržaja.

U Beogradu, dana 30.08.2017. godine.

Za Mercator-S d.o.o. Novi Sad

Aleksandar Seratlić, direktor Društva