Info linijaPitajte nas

Rosa

ROSA Homolje - svežina mehurića iz srca Homolja.
Domaće tržište voda obogaćeno prirodnom gaziranom vodom, sa obronaka čistih Homoljskih planina. ROSA Homolje je voda visokog kvaliteta i odličnog mineralnog sastava, sa visokim sadržajem kalcijuma. Puni se u Neresnici, opština Kučevo, a na tržištu je dostupna u PET pakovanjima od 0.5l i 1.5 l. Rosa gazirana voda je prirodna mineralna voda, sa dodatim ugljen dioksidom, kalcijumova, bikarbonatna, ugljeno kisela. Izvor se nalazi na dubini od 300m, na Homoljskim planinama, u pitanju je Arteški bunar, što podrazumeva da voda izlazi pod pritiskom i na svom putu se prirodno filtrira i obogaćuje mineralima. 1L vode zadovoljava 30 % dnevne potrebe za ka l cijumom.