Info linijaPitajte nas

Poklon kartica

Poklon kartica je tu, za svaku priliku

Poklanjamo kad želimo da pokažemo pažnju, sreću i zahvalnost. Baš tada, kada želimo nekoga da obradujemo dođemo u situaciju da ne znamo šta bismo poklonili, a ne znamo ni šta bi taj neko najviše želeo da dobije?

E, zato smo za sve naše komšije napravili jedinstvenu IDEA poklon karticu. Praktičan poklon koji će sigurno ulepšati trenutke kupovine svima koji su vam dragi. Daće im priliku da sebi kupe neke od onih slatkih, slanih, kozmetičkih i svih drugih proizvoda na koje već duže vreme obraćaju pažnju.

Roda poklon karticu možete kupiti na kasi, kao i bilo koji drugi proizvod, a koristi se veoma jednostavno. Prilikom plaćanje je potrebno da je date kasiru, a kada on očita karticu, iznos računa biće umanjen za iznos novca koji se na kartici nalazi.

Vrednost poklona birate sami, s tim da su minimalna sredstava potrebna za aktiviranje kartice 50 dinara, dok je maksimalni iznos 20.000 dinara.

-- 

OPŠTA PRAVILA IZDAVANJA I KORIŠĆENJA POKLON KARTICE

1.    Opšte odredbe i definicije

1.1. Ovim Opštim pravilima izdavanja i korišćenja Roda Poklon kartice (nadalje samo: Poklon kartica) se bliže uređuju prava i obaveze Izdavača, Kupca Poklon kartice i Korisnika Poklon kartice koji proizlaze iz transakcija sa Poklon karticom. Ova Opšta pravila izdavanja i korišćenja Poklon kartice su obavezujuća i za Izdavača i za svakog Kupca kartice i Korisnika kartice.

1.2. Poklon kartica je nepersonalizovani dokument u plastičnom obliku, opremljena barkodom kao jedinstvenim identifikacionim brojem. Poklon kartica se izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu određuje Kupac kartice u vrednosti od 50,00 (pedeset) dinara  do 20.000,00 (dvadesethiljada) dinara. Poklon kartica je vrednosna kartica koja se ne može zameniti za gotovinu niti za drugu Poklon karticu. 

1.3. Izdavač Poklon kartice je Mercator-S d.o.o. sa sedištem u Novom Sadu, ul. Temerinski put br. 50 (nadalje samo: Izdavač).

1.4. Kupac Poklon kartice je svako poslovno sposobno lice koje kupi Poklon karticu gotovinskom uplatom u dinarima (RSD) ) ili jednokratnom uplatom debitnom ili kreditnom platnom karticom.

1.5. Korisnik Poklon kartice je lice koje poklon karticu koristi za kupovinu trgovačke robe u prodajnim objektima navedenim u tački 2.4. ovih Opštih pravila izdavanja i korišćenja Poklon kartice.

 

2.       Kupovina/Izdavanje Poklon kartice

2.1. Poklon kartica se prodaje kao bilo koji drugi artikal na prodajnoj kasi i aktivira se gotovinskom uplatom u dinarima (RSD) ili jednokratnom uplatom debitnom ili kreditnom platnom karticom od strane Kupca kartice. Minimalna sredstva potrebna za aktiviranje Poklon kartice iznose od 50,00 (pedeset)   dinara, dok je maksimalni iznos koji može da se učita na svaku pojedinačnu Poklon karticu 20.000,00 (dvadesethiljada) dinara.

2.2. Poklon kartica se dopunjava u određenom novčanom iznosu prilikom kupovine Poklon kartice i istu nije moguće ponovo dopuniti.

2.3. Kupovina poklon kartice nije moguća u ratama. Prilikom kupovine Poklon kartice popuste i akcije nije moguće koristiti.

2.4. Poklon kartica važi u svim Roda prodavnicama, a može se kupiti u Roda prodavnicama na sledećim lokacijama:

 • RODA, Vizantijski Bulevar 1, Niš
 • RODA MEGA, Segedinski put 92, Subotica
 • RODA MEGA, Temerinski put 50, Novi Sad
 • RODA MEGA, Đorđa Stanojevića 35, Novi Beograd
 • RODA MEGA Save Kovačevića 48A, Kragujevac
 • RODA, Kiš Ernea 2, Novi Sad
 • RODA, Skadarska bb, Pančevo
 • RODA, Jovana Cvijića 1A, Šabac
 • RODA, Braće Spasić bb, Čačak
 • RODA, Bulevar palih boraca 91-92, Valjevo
 • RODA, Blagoja Parovića 20, Kruševac
 • RODA, Mlinska 146, Leskovac
 • RODA, Braće Badžak 2, Mladenovac
 • RODA, Pere Dobrinovića  35, Zrenjanin
 • RODA, Đure Đakovića bb, Požarevac
 • RODA, Kneza Lazara 74, Jagodina
 • RODA, Rumenačka 150, Novi Sad
 • RODA, Železnička bb, Lazarevac

 3.       Korišćenje Poklon kartice

3.1. Korisnik Poklon kartice istom može plaćati račun za kupovinu trgovačke robe iz prodajnog asortimana dostupnog u Objektima.

3.2. Prilikom kupovine određene robe Korisnik Poklon kartice je dužan da obavesti prodavca/zaposlenog na kasi u prodajnom Objektu da će pri plaćanju koristiti Poklon karticu, te da Poklon karticu fizički priloži.

3.3. Kupovina poklon karticom se može obavljati samo u visini salda na poklon kartici. Vrednost izvršene kupovine se oduzima od stanja sredstava na poklon kartici.

3.4. U slučaju da je vrednost kupovine veća od vrednosti iznosa na kartici, Korisnik kartice mora doplatiti razliku do pune vrednosti kupovine. U slučaju da je vrednost kupovine niža od vrednosti iznosa na kartici, ostatak vrednosti iznosa na Poklon kartici je zabeležen u bazi podatka te Korisnik kartice isti može koristiti u okviru perioda važenja Poklon kartice. Isplata novca sa Poklon kartice nije moguća.

3.5. Aktuelno stanje novčanih sredstava na kartici Kupac tj. Korisnik Poklon kartice u svakom trenutku može proveriti na prodajnoj kasi u bilo kom od Objekata navedenih u tački 2.4. ovih Opštih uslova poslovanja i pravila korišćenja Poklon kartice.

3.6. Korisnik Platne kartice može preneti Poklon karticu na treće lice bez ograničenja. Prenos se obavlja fizičkom predajom kartice. Novi Korisnik kartice u tom slučaju preuzima sva prava i obaveze koje je imao prethodni Korisnik.

 

4.       Rok važenja Poklon kartice

4.1. Poklon kartica se izdaje sa rokom važenja od 12 meseci. Rok važenja Poklon kartice ističe automatski 12 meseci posle aktivacije. Iznos na Poklon kartici biće poništen na dan isticanja 12 meseci od dana aktivacije Poklon kartice, i u tom slučaju Kupac odnosno Korisnik Poklon kartice nema pravo na gotovinsku isplatu neutrošenih sredstava sa Poklon kartice.

4.2. Ukoliko su sva uplaćena sredstva na Poklon kartici potrošena i stanje na Poklon kartici svedeno na nulu pre isteka roka važnosti od 12 meseci, Poklon kartica postaje nevažeća i to danom konačne potrošnje cele novčane sume sa iste.

4.3. Ne postoji mogućnost reizdavanja Poklon kartice nakon isteka roka važnosti. Kupac odnosno Korisnik Poklon kartice u tom slučaju može kupiti novu Poklon karticu.

 

5.       Odgovornost i reklamacije

5.1. Korisnik odnosno Kupac Poklon kartice odgovara za čuvanje, bezbednost i pravilnu upotrebu Poklon kartice.

5.2. Korisnik odnosno Kupac Poklon kartice ne sme Poklon karticu savijati, gužvati, grebati, izlagati suncu ili toploti ili je na drugi način oštetiti, usled kojih oštećenja je onemogućeno korišćenje iste. Samo u slučaju oštećenja barcoda na Poklon kartici nastalog usled redovne upotrebe kartice pri kupovini, postoji mogućnost izdavanja zamenske kartice sa novim barcodom na koju bi se prenosio preostali iznos sa Poklon kartice čiji je barcod oštećen.

5.3. Izdavač poklon kartice nije odgovoran ukoliko je kartica izgubljena, ukradena ili oštećena na bilo koji način usled kojeg oštećenja je onemogućeno njeno korišćenje. Za sve eventualne štete uzrokovane zloupotrebom Poklon kartice i neovlašćenog korišćenja vrednosnog iznosa salda na Poklon kartici, Izdavač Poklon kartice nije odgovoran. Sredstva sa Poklon kartice ne mogu biti refundirana u bilo kojoj od prethodno navedenih situacija. Poklon kartica ni u jednoj od prethodno navedenih situacija ne može biti zamenjena (izuzev u slučaju oštećenja barcoda na Poklon kartici nastalog usled redovne upotrebe iste pri kupovini).

5.4. Korisnik Poklon kartice je dužan da čuva kopije slipova i fiskalnih računa za potrebe eventualne reklamacije. Korisnik Poklon kartice podnosi reklamaciju u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

6.       Završne odredbe

6.1. Kupovinom, korišćenjem ili pokušavanjem korišćenja Poklon kartice Kupac odnosno Korisnik Poklon kartice potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim odredbama ovih Opštih pravila izdavanja i korišćenja Poklon kartice.

6.2. Ova Opšta pravila izdavanja i korišćenja Poklon kartice stupaju na snagu danom njihove objave na internet stranici www.roda.rs .

6.3. O svakoj izmeni Opštih pravila izdavanja i korišćenja Poklon kartice Izdavač će obavestiti Kupca odnosno Korisnika Poklon kartice putem internet stranice www.roda.rs. Izmene stupaju na snagu 7 (sedam) dana od dana objave istih na navedenoj web stranici.