Info linijaPitajte nas

Plaćajte račune u Rodi

genije za režije

 

Potrošačima Rode dostupna je usluga plaćanje računa na kasi Genije za režije,  jedinstvena na tržištu Srbije.

Uz svakodnevnu porodičnu kupovinu, potrošači svih Roda sada mogu platiti i račune za kablovsku televizuju, internet i i telefon kompanija SBB, VIP Mobile i Telekom Srbija. 

 

ŠTA JE GENIJE ZA REŽIJE I KAKO FUKCIONIŠE?

genije za režije


Kada krenete u Rodu, ponesite sa sobom pristigle mesečne račune za bilo koju od usluga jer ćete uz kupovinu, vrlo brzo i jednostavno izmiriti račune. Plaćanje se realizuje na kasi na uobičajeni način, po istom principu kao na šalteru banke ili pošte ili putem e-bankinga.

  1. Predajte račun ili mobilni telefon kasiru
  2. Kasir će bar kod skenerom očitati podatke sa 2D bar koda sa računa i pokrenuti transakciju naplate
  3. Predajte gotovinu i preuzmite odštampanu potvrdu o izvršenoj transakciji.

 

Napomene:

  • Za sada plaćanje računa je moguće samo gotovinom.
  • Naknada za plaćanje računa na kasama iznosi samo 50 dinara, fiksno po računu (bez obzira na iznos računa).
  • Ukoliko račun primate u elektronskoj formi, plaćanje se vrši očitavanjem sa ekrana mobilnog telefona.
  • Potvrda o izvršenoj transakciji sadrži sve elemente sa računa, datum prijema platnog naloga (plaćanja računa), ukupan iznos platne transakcije i iznos naknade ukoliko je predviđenja, kao i obavezan broj odobrenja odnosno referentni broj. Ukoliko je vam je neophodna dodatna potvrda o izvršenju naloga izdata i overena od strane banke, može je zahtevati u ekspoziturama Sberbank, uz prezentovanje Potvrde o izvršenom plaćanju iz Mercator S d.o.o. koja sadrži referentni broj naloga tj. broj odobrenja.
  • Usluga je dostupna u svim našim prodavnicama.